Sağlık Müdürümüzün 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
14 Mart 2018

Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Sağlık Çalışanı Mesai Arkadaşlarım,

Bu camiaya gönül vermiş, kendini bu mesleğe adamış fedakarca, canla başla gece gündüz demeden insanımıza hizmet eden değerli çalışma arkadaşlarımın tümünün 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum.

Allah daha nice bu bayrak altında hayırlı hizmetler yapmayı, hayır dua ile anılmayı nasip etsin.

Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün Tıp Bayramı olarak kabul ediliyor.

14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’dakiTulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.
İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart’ında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

Bugün hepimizin bildiği ve gördüğü üzere;  bu bayramı kutlayabilmemize vesile olan, sağlığımızın bugünlere getirilmesinde büyük emek harcayan ve karşılığında toplumumuzu memnun eden ve memnun edebilen herkese teşekkürü bir borç biliriz. Allah hepsinden razı olsun.

İnsanın en değerli varlığıSağlığıdır. Sağlığının koruyucusu ve tedavi edicisi ise Tıp Mesleğidir.

Tıp mesleği bir fedakârlık mesleğidir. Onurlu ve vazgeçilmez bir meslektir. Tarihin en başından beri böyle olmuş ve böyle olmaya da devam edecektir. Dünya’nın her bölgesinde, her ikliminde, her şartlar altında, yaz kış, gece gündüz, sıcak soğuk demeden; barışta ve savaşta, her türlü tehlikeyi göğüsleyerek, hiçbir din, dil, ırk, milliyet, düşman, dost farkı gözetmeden, evrensel olarak nitelendirilen kutsal mesleklerden bir tanesidir…


Özü, insana koşulsuz hizmettir…

Bizim insanlarımız da bu hizmetlerin en iyisine layıktır.

Hiç şüphesiz 2002 yılında uygulamaya alınan Sağlıkta dönüşümreformu sağlığımızın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde Rol Model bir sistem olmuş, modern donanımlıkaliteli hizmet anlayışı ilekolay erişilebilenbir sağlık sistemi hayatımızadahilolmuştur.Bu sayede vatandaşlarımız uzun ve sağlıklı yaşama hakkı elde etmiş, toplum olarak sağlık hizmetlerinden memnun olan bireyler haline gelmişizdir. Elbette bizler bugün ‘Nereden Nereye’ dediğimiz bu sağlık sistemini konuşurken, bu sistemin mihenk taşı olan çalışanlarımızın da emek ve çabalarını göz ardı etmemeli, aksine onlara bugün toplum olarak daha çok yakın olmalıyız.

Sizler de bilirsiniz ki Toplumsal yaşantıların tüm alanlarında yaşanan şiddet olayı Camiamızda giderek yaygınlaşan bir eğilim haline gelmiş, bugün buradan bu mesajın verilmesine ihtiyaç duyulmuştur; Bugün ve Her gün Bizler Hasta-Çalışan ilişkilerimizde Saygı-Sevgi- Hoşgörü ve Şefkat dilini bir an olsun elden bırakmamalı, daha iyiye ve en güzele ulaşmak için milletimiz tarafından gerekli duyarlılığın ve desteğin gösterilmesini isteriz. Şiddet dilinin son bulmasını temenni ederiz.Kısaca bugün vatandaşlarımızdan beklentimiz şu sloganımızdır.

 ‘Sağlıkta Şiddete Hayır’.

Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinin gazelinde yer aldığı üzere; ‘Halk içinde muteber bir nesne yok Devlet gibi, Olmaya Devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’  şiarı bizler için yol gösterici olmuş, bu doğrultu dabizler deher canı aziz bilip, şifa dağıtan eller olarak çalışmaya devam edeceğimizi buradan ifade ederim.

Milletimizin Hizmetinde BıkmadanYorulmadan Usanmadan..

Kalın Sağlıcakla!

Uz.Dr. Necati KELEMENÇE

Balıkesir İl Sağlık Müdürü