Arabuluculuk Komisyonu
08 Temmuz 2019

01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinde; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak getirilmiştir. Yine 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15/8 maddesinde; arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyonun temsil edeceği düzenlenmiştir. 

Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin 31.01.2018 tarih ve E. 3567 sayılı yazısı ile Bakanlığımızı illerde temsile yetkili, 22.01.2018 tarih ve 2645 sayılı Müsteşarlık Oluru ile İlimiz Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği 18/2. maddesi uyarınca arabulucular tarafından görüşmeler kapsamında yapılacak davetlerde esas alınacak bilgiler aşağıda yer almaktadır. 


Arabuluculuk Davetlerinin Yapılacağı Adres:

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü
Hukuk ve Muhakemat Birimi

Av. Gülizar DEMİRLEK ZORBAZER     


İLETİŞİM:

Bahçelievler Mh. 100. Yıl Cad. 289 Sk. Altıeylül/ Balıkesir
e posta adresi: g.demirlekzorbazer@saglik.gov.tr

Telefon  : 0 266 243 03 66 - 243 48 77 Dahili: 2103
Cep No  : 0530 544 85 77 
Fax        : 0266 221 03 67
e-posta  : demirlekzorbazer@gmail.com


Av. Özlem KARA

İLETİŞİM:

Bahçelievler Mh. 100. Yıl Cad. 289 Sk. Altıeylül/ Balıkesir
e posta adresi: ozlem.kara6@saglik.gov.tr

Telefon  : 0 266 243 03 66 - 243 48 77 Dahili: 2060
Cep No  : 0507 811 34 67
Fax        : 0266 221 03 67
e-posta  : avukat.kara@hotmail.com