Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
12 Ağustos 2021

 • Başkan Yardımcılığı 1
  • Toplum Sağlığı Birimi
  • Çevre Sağlığı Birimi
  • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
 • Başkan Yardımcılığı 2
  • Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
  • Aile Hekimliği Birimi
  • İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi
  • Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi