2017 Yılı Türkiye Beslenme Ve Sağlık Araştırması
04 Ocak 2018

TÜRKİYE BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI 2017

 

          Günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci önemli nedeni obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul ederken, yine aynı örgüt tarafından yürütülen son araştırmalarda obezitenin kanserle yakın ilgisi olduğu belirlenmiştir.

          Obezitenin en önemli risk faktörlerini; fiziksel aktivitede azalma, beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı ve genetik oluşturmaktadır. Kalıtsal olarak da geçebilen obezite özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılmaktadır. Ülkemizde ise kadınların yüzde 20,9’unun obez olduğu görülmektedir. Erkeklerde ise bu oran yüzde 13,7’dir. Toplamda ise Türkiye’de obezite oranı %17’dir.

          Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de beslenme sağlık durumunun ve sorunlarının ortaya konulması için her 5 yılda bir “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması”nın (TBSA) yapılması gereklidir. Çünkü ulusal beslenme sorunlarına yönelik etkin, yararlı ve sürdürülebilir besin, beslenme plan ve politikalarının hazırlanabilmesi, uygulanabilmesi, izlenebilmesi ve güncellenebilmesi için güvenilir nitelikte araştırma verileri sonderecedeönemlidir.

          Bu nedenle, ülkemizin beslenme haritasını çıkarmak amacıyla Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017,  ilimizde 25 Eylül – 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, araştırma kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen örneklemdeki kişilere ulaşılmıştır. Çalışma ilimizde üç ekip tarafından yürütülmüş ve çalışmaya 306 kişi katılmıştır.

          Böylelikle, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmalarıyla ülkemizde; toplumun beslenme, bilgi tutum ve alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeylerinin saptanması yanında, yapılan kan ve idrar tetkikleriyle, beslenmeye dayalı birçok hastalığa ilişkin tüm ülkeyi temsil edecek bilimsel nitelikli ve güncel veriler sağlanması planlanmaktadır. Araştırma ile her bir risk etmeninin önlenmesine yönelik geliştirilecek plan ve politikalarla, toplum sağlığına yön verilmesi, var olan politikaların ise güncellenmesinin sağlanması planlanmaktadır.

                                                                      

Uzm. Dr. Necati KELEMENÇE
Balıkesir 
İl Sağlık Müdürü


 • 25579254_10155904690224757_1877217856_o.jpg
 • 22780626_10156888103858902_2377910769553907082_n.jpg
 • 22688428_10156888103473902_261739630780964502_n.jpg
 • 23112904_10155786171854659_1537685313_o (1).jpg
 • IMG_1230.JPG
 • 23030787_10155786171894659_2103484930_o.jpg
 • IMG_1887(1).JPG
 • IMG_1235.JPG
 • IMG_1233.JPG
 • 23112943_10155786171599659_912638590_o.jpg
 • IMG_1227.JPG
 • IMG_1226.JPG
 • IMG_1045.JPG
 • IMG_0877.JPG
 • 25673146_10155912637279757_140689623_o.jpg
 • 25579261_10155904690369757_1047881541_o.jpg
 • 25579234_10155904690379757_406611712_o.jpg
 • 25578831_10155904690309757_1618157913_o.jpg
 • 25577449_10157068828143902_1541298617_o.jpg
 • 25577409_10155904690174757_842909985_o.jpg
 • 25577346_10157068828083902_748289375_o.jpg
 • 25577341_10157068827568902_1096871625_o.jpg
 • 25552768_10157068827638902_72328294_o.jpg
 • 25552764_10157068828228902_410973280_o.jpg
 • 25552489_10155904690294757_78233645_o.jpg
 • 25551451_10157068827923902_106871994_o.jpg
 • 25551405_10155904690449757_2113887046_o.jpg
 • 24068256_10155846793714757_7604860336146982211_n.jpg
 • 23874528_10155850761064659_44544164_o.jpg
 • 23874414_10155850760834659_2040046874_o.jpg