“Uygulamalı İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi” düzenlendi
03 Kasım 2017

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “Uygulamalı İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi” 30 Ekim, 31 Ekim ve 1 Kasım 2017 tarihlerinde, Balıkesir Devlet Hastanesi Lokalinde, 53 kişinin katılımıyla, Ankara-IOTA Bilgi Teknolojileri A.Ş’nden Dr. Mustafa Kemal TOPÇU’nun eğitmenliğinde gerçekleştirilmiştir.

Eğitimde, katılımcılara, mevcut durum tespitinden yola çıkılarak konu hakkındaki mevzuat, çağdaş kamu yönetimi anlayışının nasıl olması gerektiği, Kamu Maliyesinin temel ilkeleri ile Kurumsal Yönetim, İç Kontrol, Ön Mali Kontrol, İç Denetim, Dış Denetim hakkında bilgiler verilmiştir. İç Kontrol Sitemi Kurulum Yol Haritasının geniş yer bulduğu eğitimde, katılımcılar, COSO Piramidi ile iç kontrol sistemini incelemişlerdir. Özellikle Risk Yönetimi öğretilmiş, risk belirleme ve değerlendirilmesi uygulamalarla pekiştirilmiştir. Bilgi ve iletişim, raporlama ve izleme metodlarının öğretilmesi ile de eğitim tamamlanmıştır. 

3 gün süren eğitim sonunda çalışanların tamamının rol alacağı “İç Kontrol ve Risk Yönetimi” sisteminin, kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesini sağlamak için en önemli yöntem olduğu anlaşılmış, yönetimde ortaya çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi ve risklerin tanımlanabilmesi öğretilmiştir. Kurumumuzun süreç yönetimini kolaylaştıracak bu sistemin uygulanmasının bireysel ve kurumsal başarımızın artmasına katkı sağlayacağı anlaşılmış, hedeflendiği gibi konu hakkında istenilen farkındalık sağlanmıştır.

 • uyg_ıc 001.JPG
 • uyg_ıc 01.JPG
 • uyg_ıc 02.JPG
 • uyg_ıc 03.JPG
 • uyg_ıc 04.JPG
 • uyg_ıc 05.JPG
 • uyg_ıc 06.JPG
 • uyg_ıc 07.JPG
 • uyg_ıc 08.JPG
 • uyg_ıc 09.JPG
 • uyg_ıc 10.JPG
 • uyg_ıc 11.JPG
 • uyg_ıc 12.JPG
 • uyg_ıc 13.JPG
 • uyg_ıc 14.JPG