BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN DUYURUSU
27 Nisan 2022

BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

LOJMAN DUYURUSU

            Kamu Konutları Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığının 21/09/2012 tarihli ve 2012/35 sayılı Genelgesinin (694 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı yeniden yapılanması kapsamında da değerlendirilerek) ilgili hükümleri doğrultusunda Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne ait lojmanların tahsisleri yapılacaktır.

  Lojmana başvuru şartları :

1.   Sıra tahsisli lojmanlara İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı sağlık tesislerinde kadrolu olan ve bilfiil bu kuruluşlarda çalışan personeller     başvurabilecektir.

2.   İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde kadrolu olup, bilfiil çalışmakta olan personellerin tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş kalan lojman olması halinde bu lojmanlar için sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları personellerinin tahsis işlemleri yapılacaktır. (Sağlık Bakanlığının 2012/35 Sayılı Genelgesi 6. Maddeİl ve ilçe merkezlerindeki sıra tahsisli konutlara öncelikle; il sağlık müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğü ve bağlı birimlerinde kadrolu olan ve bu kuruluşlarda bilfiil çalışan personel başvurabilecektir. Bu madde kapsamında gerekli tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş konut kalması hâlinde, sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları bu boş konut ya da konutlar için başvuru yapabilecektir.)

3.  Lojman tahsislerinde Sağlık Bakanlığının 2012/35 Sayılı Genelgesinin 5 inci maddesine göre işlemler yapılacaktır. (Madde 5; İl ve ilçe merkezlerindeki sıra tahsisli konutlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan hizmet sınıflarına göre aşağıdaki oranlar esas alınarak personele tahsis edilecek; her personel kendi hizmet sınıfı için ayrılmış konutta puan ve sıra esasına göre oturacaktır.)

         4.  Sadece bir lojman için talep yapılacaktır. (Lojman tahsis sınıfı belirtilmeyen lojmanlara unvan farkı aranmaksızın başvuru yapılabilecek olup, başvuranlar arasında puanlama yapılacaktır.)

NOT: Lojmanı yerinde görerek lojman başvurusunda bulunulması.          

                   Tarafına lojman tahsis edilen personelin tahsis edilen lojmanı teslim alması ile ilgili olarak,  Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17. maddesinde; “ (...) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır. 

   5.  Lojman talepleriniz için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte  27. 04.2022 - 10.05.2022 tarihleri arasında Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’ ne başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

Not: Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye  alınmayacaktır.                                                              

Lojman Başvuru Belgeleri   :

  1. Lojman Başvurusu Dilekçe Örneği,
  2. Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Kurum Amiri Onaylı)
  3. Aile Yardım Bildirimi Formu,
  4. Kadro ve görev yerini, hizmet süresini gösterir belge (Kurum Amiri Onaylı),
  5. Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,
  6. Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin onaylı nüfus cüzdan suretleri veya nüfus kayıt örneği,
  7. Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin e-devletten tapu kayıt belgesi,
  8. Halen yükseköğrenimde olup 25 yaşını doldurmayan çocuklara ait öğrenci belgesi.

 

 

                                                                              LOJMAN LİSTESİ

 

İLÇE

MAHALLE

LOJMANIN ADI

DAİRE NO

M2

ISINMA ŞEKLİ

ALTIEYLÜL

DALLIMANDIRA

DALLIMANDIRA SAĞLIK EVİ LOJMANI

1

78

SOBA

AYVALIK

ALİBEY ADASI

03 NOLU ALİBEYADASI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

1

70

SOBA

AYVALIK

BAĞYÜZÜ

06 NOLU BAĞYÜZÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

2

79,5

SOBA

AYVALIK

BAĞYÜZÜ

06 NOLU BAĞYÜZÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

3

79,5

SOBA

AYVALIK

BAĞYÜZÜ

06 NOLU BAĞYÜZÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

4

79,5

SOBA

BALYA

KAYALAR

KAYALAR SAĞLIK EVİ

1

78

SOBA

BURHANİYE

PELİTKÖY

05 NOLU PELİTKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

1

110

SOBA

BURHANİYE

PELİTKÖY

05 NOLU PELİTKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

2

110

SOBA

BURHANİYE

PELİTKÖY

05 NOLU PELİTKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

3

110

SOBA

BURHANİYE

PELİTKÖY

05 NOLU PELİTKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

4

110

SOBA

İVRİNDİ

BÜYÜKYENİCE

02 NOLU BÜYÜKYENİCE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

1

110

KALORİFER

İVRİNDİ

BÜYÜKYENİCE

02 NOLU BÜYÜKYENİCE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

2

110

KALORİFER

KARESİ

ADNAN MENDERES

05 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

2

115

KOMBİ

MARMARA

SARAYLAR

02 NOLU SARAYLAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

1

60

SOBA

MARMARA

SARAYLAR

02 NOLU SARAYLAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

2

60

SOBA

MARMARA

SARAYLAR

02 NOLU SARAYLAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

3

60

SOBA

MARMARA

SARAYLAR

02 NOLU SARAYLAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANI

4

60

SOBA

SAVAŞTEPE

KARACALAR

KARACALAR SAĞLIK EVİ

1

80

SOBA

 

Not: Lojman başvuru sonuçları Müdürlüğümüz internet sitesi www.balikesir@saglik.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

LOJMAN TALEP DİLEKÇESİ.pdf
KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ (ek 1).pdf
AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ (ek 2).pdf