SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZ ACİL SERVİS YOĞUN BAKIM DİYALİZ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNA DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU.
15 Ocak 2019Özellikli Sağlık hizmetleri; ihtiyaç duyulduğu her an bekletilmeksizin ve yirmi dört saat esasına dayalı olarak sunulması gereken önemli ve özellikli bir hizmettir. Sağlık hizmetlerimizin bu özelliği, hekim ve tüm sağlık çalışanlarımızın, çoğu zaman mesai kavramı olmaksızın büyük fedakârlık göstererek çalışmalarını yürüttüğü insan odaklı bir devlet anlayışıdır.
İlimizde yürütülen tüm sağlık hizmetleri nüfus artışı öngörüsü ile (Mevsimsel değişikliklere bağlı Yaz ve Kış Dönemi) nüfus artışı olarak yansımakta buna bağlı olarak sağlık tesislerimize olan müracaat sayısında artış olarak göze çarpmaktadır. Ancak bu durum sunmuş olduğumuz özellikli sağlık hizmetlerinin önüne engel teşkil edecek bir husus değildir. 
Öte yandan sunmuş olduğumuz bu özellikli hizmetlerimizin yürütülmesi faaliyeti bağlı bulundukları kurumlarca aksamaya mahal vermeden yürütülmekte ve yöneticiler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Ayrıca bu hizmetlerimize ait tüm iş yükü planlamaları, ihtiyaca uygun olarak düzenlenmekte ve gerektiğinde takviye edilebilmektedir.
Hizmet sunumumuzda herhangi bir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermemek için sunmuş olduğumuz Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Evde Sağlık Hizmetlerine ait tüm görev, yetki ve sorumlulukları hali hazırda çalışanlarımızın kendilerine tebliğ edilmek suretiyle yerine getirilmekte ve çalışanlarımız görevlerini bu minvalde gerçekleştirmektedirler.
Sonuç itibariyle ilimizde sunduğumuz tüm sağlık hizmetleri her bir vatandaşımız özelinde dikkatle yürütülmekte tüm hassasiyetler gözönüne alınarak takip edilmektedir. 
Kamuoyunun bilgisine önemle arz ederim.

Op.Dr.M.BURAK ÖZTOP
Balıkesir İl Sağlık Müdürü