BALIKESİR ORGAN BAĞIŞINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ
10 Ocak 2019


 "GÜNÜMÜZDE ALTMIŞ BİNDEN FAZLA HASTA ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYMAKTADIR" 
"Organ ve doku nakli bekleyenler listesine her yıl 4000 kişi eklenmekte, her yıl 2000 kişi ise uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybetmektedir".      
     Organ ve Doku Nakli tüm dünyada kabul görmüş bir tedavi yöntemi olup, organ ve doku nakli açısından kadavradan donör tercih edilen en etkin tedavi yöntemidir. Bu gelişmelere rağmen, Ülkemizde;  2018 yılında 22.437 hasta böbrek nakli olmak için beklerken 3861 kişi böbrek nakli olmuş, 2.146 hasta karaciğer nakli olmak için beklerken 1.588 kişi karaciğer nakli olmuş ve 1.085 hasta kalp nakli olmak için beklerken 91 kişi kalp nakli olabilmiştir. Türkiye de milyon nüfus başına düşen kadavra donör çıkarım oranı 11 pmp (per million persons) dir. Dünyaya bakıldığında; İspanya 40pmp ile liderliği elinde bulundurmakta iken Avrupa ülkelerinin ortalaması 15pmp’lerdedir. Balıkesir ili sağlık çalışanlarının gayretli ve özverili çalışmaları ile milyon nüfus başına düşen kadavra donör çıkarım oranı 32,5 pmp’dir. İlimiz Atatürk Şehir Hastanesi 33 Beyin Ölümü tespiti yaparak % 73 aile ikna oranı ile 24 Donör çıkarmıştır.  2018 yılında 24 kadavra donör çıkarımı ile Türkiye Birincisi olmuştur. 
         Organ Nakil Koordinatörlerimiz tarafından gerek kurulan stantlarla gerekse yapılan eğitimlerle organ bağışı hakkında bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda 2018 yılında ilimizde 4556 kişiye organ bağış senedi düzenlenmiştir. Balıkesir Devlet Hastanesi düzenlemiş olduğu 3503 organ bağış senedi ile 2018 yılında Türkiye Birincisi olmuştur. 
        Yaşam umudunu kaybetmekte olan binlerce hastamız için yeni umut pencereleri açmak üzere tüm halkımıza organ bağışı konusundaki duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
                                                                                                                    
                                                                                                                  Op. Dr. Mehmet Burak ÖZTOP 
                                                                                                                      Balıkesir Sağlık Müdürü