1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası
07 Kasım 2018

1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası
Öğrenme, çevremizi algılama ve anlamlandırma, kişinin kendini denetlemesi ve sınırlandırması, uyaranları izleyip uygun tepkiler verebilmesini sağlayan kendine özgü sistemi olan bir mekanizmadır. Bu mekanizmada oluşabilecek bir aksaklık kişinin tüm yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Öğrenmeyi bilgi kazanımı olarak tanımlarsak bireyin bilgiyi kazanırken zorlanması sonucunda ortaya çıkan sorunlara öğrenme güçlüğü denebilir. Özgül Öğrenme Güçlüğü yaşayan öğrenciler; okul başarılarında akranlarından anlamlı derecede geri olmalarıyla fark edilebilirler. Konuşma, dinleme, okuma, yazma, matematik, akıl yürütmede önemli derecede güçlük yaşanması söz konusudur. Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar zekâları normal, herhangi bir nörolojik sorunu olmayan çocuklar olsalar da okula başladıklarında bir dizi sorunlar yaşayabilmektedirler. Özgül Öğrenme Bozukluğu yaşam boyu süren bir bozukluktur ve bozukluğun tanısı bir çocuk ergen ruh sağlığı uzmanınca konulmaktadır. Özgül Öğrenme Güçlüğü Psiko-eğitsel bir yaklaşımla ele alınmadığında kendiliğinden düzelmez. Bu nedenle farklı disiplinlerin ortak çalışması ve çocuklara karşı bilinçli yaklaşım çok önemlidir.

Op.Dr.M.Burak ÖZTOP
İl Sağlık Müdürü