3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI
06 Kasım 2018

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

Organ ve doku nakli, insan hayatını kurtarmayı hedefleyen tıbbi bir tedavi yöntemidir. Hatta birçok hastalığın başka bir tedavisi yoktur ve insan yaşamının kurtarılması organ nakli yapılmasına bağlıdır. Ülkemizde tıp alanında yaşanan hızlı gelişmelerle, yaşama ümidi kalmayan hastaların organ ve doku nakilleriyle iyileşme imkânı bulması ve artık birçok organ ve doku naklinin tıbben mümkün olması, organ ve doku naklinin önemini giderek arttırmaktadır. Ayrıca organ ve doku naklinin, hemodiyaliz gibi tedavi yöntemlerinden çok daha ucuza mal olması da ekonomik açıdan da daha çok tercih edilen bir yöntem olmasına neden olmaktadır.

            Organ ve doku nakli tüm dünyada kabul görmüş bir tedavi yöntemidir ve günümüzde nakillerin çok olumlu sonuçları mevcuttur. Bununla beraber organ yetmezliği sorunu, tüm dünyada artmakta, kendisine organ nakledilmesini bekleyen birçok insan, hastanelerde uygun organ beklerken yaşamını yitirmektedirler. Bugün, Sağlık Bakanlığı Resmi Web sayfasında belirtilen rakamlara göre; 22.376 hasta böbrek nakli, 2.142 hasta karaciğer nakli 1.072 hasta kalp nakli için beklemektedir. 2018 yılında ülke genelinde 3216 böbrek nakli, 1320 karaciğer nakli ve 72 kalp nakli gerçekleştirilmiştir. Organ ve doku nakli bekleyenler listesine her yıl 4000 kişi eklenmektedir. Her yıl 2000 kişi ise organ nakli olmayı beklerken, uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybediyor.

            Organ naklinin etik açıdan uygunluğu artık hem din adamları hem hukukçular hem de hekimler tarafından oybirliği ile kabul görmektedir.

            Bizleri organ ve doku bağışı konusunda bu denli üzerinde durmaya iten neden; beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ bağışı gerçekleştirebilme çabasıdır. 2018 yılının başından bugüne kadar hastanelerimizde 63 beyin ölümü tespiti yapılmış ve 33 tanesinin aileleri tarafından organları bağışlanmıştır. 2018 yılında Sağlık Müdürlüğümüzün ve hastanelerimizin çalışmaları ile 3196 kişiye organ bağış senedi düzenlenmiş ve 2458 organ bağışı senedi ile Balıkesir Devlet Hastanesi Türkiye 1.si, 26 beyin ölümü ve 18 donör ile Türkiye’de 3.sırada olan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ‘ni de tebrik ediyorum. Balıkesir ili olarak 2018 yılını 27-28 pmp ile Türkiye 1. olarak tamamlayacağız. Bu sayının arttırılması için katkıda bulunan tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımızın ilgisine ve desteğine teşekkür ediyorum.

 Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum.

                                                                                                                                      Op.Dr.Mehmet Burak ÖZTOP                                                                                                                                                                                  İl Sağlık Müdürü


 • DSC_1254_1600x1060.JPG
 • DSC_1257_1600x1060.JPG
 • DSC_1262_1600x1060.JPG
 • DSC_1263_1600x1060.JPG
 • DSC_1268_1600x1060.JPG
 • DSC_1264_1600x1060.JPG
 • DSC_1271_1600x1060.JPG
 • DSC_1291_1600x1060.JPG
 • DSC_1289_1600x1060.JPG
 • DSC_1287_1600x1060.JPG
 • DSC_1286_1600x1060.JPG
 • DSC_1283_1600x1060.JPG
 • DSC_1278_1600x1060.JPG
 • DSC_1276_1600x1060.JPG
 • DSC_1294_1600x1060.JPG