ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
12 Ekim 2018

         Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın ve erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması

amacıyla Başbakanlık tarafından çıkarılan 2010/14 no'lu Genelge, 25/05/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

             Mezkûr Genelgenin 7. maddesi gereğince “kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmet içi eğitimlerde farkındalık oluşturmak için ‘Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği’ konusuna yer verilecektir.” hükmü doğrultusunda 11.10.2018 tarihinde Müdürlüğümüz Konferans Salonunda Sağlığın Geliştirilmesi Biriminde görevli Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitimcisi Tuba AĞRALI tarafından Eğitici Eğitimi yapılmıştır. 


  • DSC_0903.JPG
  • DSC_0909.JPG
  • DSC_0905.JPG
  • DSC_0907.JPG
  • DSC_0915.JPG
  • DSC_0910.JPG
  • DSC_0913.JPG