AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ KRONİK HASTALIK İZLEMİ EĞİTİMİ
02 Ekim 2018

İl Sağlık Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi tarafından Balıkesir’de görev yapan aile hekimlerine yönelik ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kronik Hastalık İzlemi Birinci Modül Eğitimi’ verilmeye başlandı.

             Sağlık Bakanlığı tarafından,  bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında toplumsal  farkındalığın arttırılması, kalp ve damar hastalıklarının erken tanı ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünün azaltılması, aile hekimlerince kronik hastalıklar sürecinin doğru yürütülmesi ve ülke genelinde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

 İl Sağlık Müdürlüğü, Edremit Devlet Hastanesi ve Bandırma Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlenen eğitimlerde kronik hastalıklar, risk faktörlerinin önemi ve izlem süreci, hipertansiyonun önlenmesi,  kontrolü ve izlemi ile kardiyovasküler hastalıklar, önemi, risk faktörleri ve score-türkiye sunumların yanı sıra interaktif olarak vaka tartışmaları yapılmıştır. Bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltma konularına değinilmiştir. Eylül ayı boyunca 294 aile hekimine eğitim verilmiş olup, eğitimlerimiz devam etmektedir. 

 • krnk01.jpeg
 • krnk02.jpeg
 • krnk04.jpeg
 • krnk06.jpeg
 • krnk07.jpeg
 • krnk08.jpeg
 • krnk09.jpeg
 • krnk10.jpeg
 • krnk11.jpeg
 • krnk12.jpeg
 • krnk13.jpeg
 • krnk14.jpeg
 • krnk15.jpeg
 • krnk16.jpeg
 • krnk17.jpeg
 • krnk18.jpeg
 • krnk19.jpeg
 • krnk20.jpeg
 • krnk21.jpeg
 • krnk22.jpeg
 • krnk23.jpeg
 • krnk24.jpeg
 • krnk25.jpeg
 • krnk26.jpeg
 • krnk27.jpeg
 • krnk28.jpeg
 • krnk29.jpeg
 • krnk30.jpeg