2022 Yılı Temmuz Ayı Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim Ve Değerlendirme Komisyon Tutanağı
05 Temmuz 2022

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde 05.07.2022 tarihinde oluşturulan Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından görüşülerek hazırlanan il genelinde hemodiyaliz cihaz artırımına ait komisyon kararı İl Sağlık Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanmıştır. İlgililere duyurulur.
KOMİSYON KARARI.pdf