2022 Yılı Ocak Ayı Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim Ve Değerlendirme Komisyon Tutanağı
19 Ocak 2022

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde 18.01.2022 tarihinde oluşturulan Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından görüşülerek hazırlanan il genelinde hemodiyaliz cihaz artırımına ait komisyon kararı İl Sağlık Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanmıştır. İlgililere duyurulur.

CİHAZ ARTIRIMI KOMİSYON TUTANAĞI.pdf