Sağlık Müdürümüz Dr.Fevzi YAVUZYILMAZ Bakanlığımız Tasarruf Takip Ofisinin İzmir’de düzenlediği Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar Bilgilendirme Toplantısına katıldı.
15 Kasım 2019

Sağlık Müdürümüz Dr.Fevzi YAVUYILMAZ Bakanlığımız Tasarruf Takip Ofisinin İzmir’de düzenlediği Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar Bilgilendirme Toplantısına katıldı.

Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar Bilgilendirme Toplantısı
7-8 Kasım 2019 / İzmir

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Bakanlık Makamı Oluru ile Bakan Yardımcılığına bağlı Tasarruf Takip Ofisi kurulmuştur. Bu kapsamda kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde Bakanlığımız Tasarruf Takip Ofisi koordinasyonunda İzmir İlinde; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kütahya İl Sağlık Müdürleri ve bağlı yöneticilerinin katılımı ile Bölgesel Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Sağlık Müdürümüz Dr. Fevzi YAVUZYILMAZ, Müdürlüğümüz nezdinde toplantıya Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol DİNÇER, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet SULUOĞLU, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Refik BUDAK, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yasin TATOĞLU, Müdürlüğümüz TGAP Sorumlusu Adem TARHAN ve bağlı sağlık tesislerimizin Başhekimleri ile İdari ve Mali Hizmetler Müdürleri ile birlikte katılmış, toplantıda Müdürlüğümüz TGAP Birim Sorumlusu Adem TARHAN ilimiz adına sunum gerçekleştirmiştir.
Toplantının ilk gününde; Sağlık Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim BENER açılış konuşmasında, “Bakan Yardımcılığına bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla TGAP Ofisi’nin kurulduğunu,kamu bütçesindeki harcama ve gelir kalemlerini finansal ve sosyoekonomik açıdan analiz edip tasarruf ve gelir arttırıcı programlar ile bu birimin çalışmalarını gerçekleştirdiğini ve yine sağlık hizmetlerinden ödün vermeden imkânlar ve kaynaklar ölçüsünde süreçleri yönetme gayreti gösterdiklerini, bu minvalde Sağlık tesislerimizin sağlık hizmetleri sunumunda rollerine uygun plan ve harcama yapması ve Gider artışını önleyecek tedbirlerin alınması gerektiğini”belirtti.
Sağlık Bakanlığımız ilgili Daire Başkanlıklarından Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanı, Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Dairesi Başkanı, Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı, Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Dairesi Başkanı, İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis ve Tetkik Dairesi Başkanı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanı ve TGAP Ofisi Uzmanlarınca sunumlar yapıldı.
Balıkesir ilimizde sağlık harcamalarında 9 milyon tasarruf sağlandı.
TGAP Ofisi İzmir Bölgesel Toplantısının ikinci gününde; Balıkesir ilimizin sağlık tesislerinin 2019 yılı finansal durumu ile Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlara yönelik faaliyetler sunumu İl TGAP Sorumlumuz Adem Tarhan tarafından gerçekleştirilmiştir.

  • 70502874_1308334559327806_1687556362143268864_o.jpg
  • 74322774_1308334402661155_8141606316297682944_o.jpg
  • 74426613_1308334265994502_987722957730086912_o.jpg
  • 75354921_1308334492661146_1230023116827131904_o.jpg
  • 75450100_1308334352661160_7850732134372212736_o.jpg
  • 75543606_1308334199327842_2356556595770425344_o.jpg