İLİMİZE ORGAN VE DOKU BAĞIŞINDA 2 AYRI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ…
05 Kasım 2019

İLİMİZE ORGAN VE DOKU BAĞIŞINDA 2 AYRI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ…
BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILINDA ORGAN VE DOKU BAĞIŞINDA 33 BEYİN ÖLÜMÜ VE BUNA BAĞLI 21 DONÖR ÇIKARIMI VE DÜZENLEDİĞİ 3.669 ORGAN BAĞIŞ SENEDİYLE 2 AYRI KATEGORİDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMUŞTUR. 

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası kapsamında Bursa Valiliği ev sahipliğinde, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen ödül törenine,  Bursa Valisi Sn.Yakup CANBOLAT başta olmak üzere Bursa Vali Yardımcısı Sn.Abidin ÜNSAL, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Özcan AKAN, Sağlık Müdürümüz Dr.Fevzi YAVUZYILMAZ beraberinde yer alan Çanakkale, Yalova, Bilecik İl Sağlık Müdürleri ile bağlı tesis yöneticileri ve illerin organ ve doku nakil koordinatörlüklerinde görevli sorumlu ve çalışanlar katılmıştır. 
Donör Çıkarımı 1.liği ile Atatürk Şehir Hastanesi; 2019 yılında 33 Beyin Ölümü tespiti yaparak, 21 Donör çıkarmış ve 2018 yılından sonra 2019 yılında da kadavra donör çıkarımında Türkiye Birincisi olmuştur.
Organ Bağış Senedi Sayısı 1.liği ile Balıkesir Devlet Hastanesi; Düzenlemiş olduğu 3.669 organ bağış senedi ile Türkiye Birinciliğini korumaktadır.
GÜNÜMÜZDE ALTMIŞ BİNDEN FAZLA HASTA ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYMAKTADIR" 
"Organ ve doku nakli bekleyenler listesine her yıl 4000 kişi eklenmekte, her yıl 2000 kişi ise uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybetmektedir".  
Organ ve Doku Nakli tüm dünyada kabul görmüş bir tedavi yöntemi olup, günümüzde nakillerin olumlu sonuçları mevcuttur. Bu gelişmelere rağmen, Ülkemizde;  2019 yılında 22.988 hasta böbrek nakli olmak için beklerken 3176 kişi böbrek nakli olmuş, 2.288 hasta karaciğer nakli olmak için beklerken 1.481 kişi karaciğer nakli olmuş ve 1.144 hasta kalp nakli olmak için beklerken 72 kişi kalp nakli olabilmiştir.
 Hasta bireylere organ nakli ile ikinci bir yaşam şansının tanınabilmesi, ancak bağışlanacak organlar ile mümkün olabilir. Söz konusu nakiller için organlar; canlı ve kadavra donörlerden sağlanmaktadır. Sağlık çalışanları olarak amacımız, canlıdan nakilleri azaltarak, beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ ve doku naklinin yapılabilmesini sağlamaktır. Balıkesir ili olarak 2019 yılında bu güne kadar hastanelerimizde 56 beyin ölümü tespiti yapılmış, bu kişilerden 28 ‘inin aileleri tarafından organları bağışlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; İlimiz Balıkesir Devlet Hastanesi 2015 yılında 28 Beyin Ölümü Tespiti ve 12 Donör çıkarımı ile kadavra donör çıkarımında Türkiye Birincisi olmuştur. 
İlimiz Atatürk Şehir Hastanesi 2018 yılında 33 Beyin Ölümü tespiti yaparak 24 Donör çıkarmış ve kadavra donör çıkarımında Türkiye Birincisi olmuştur. Yine Atatürk Şehir Hastanemiz 2019 yılında 33 Beyin Ölümü tespiti yaparak 21 Donör çıkarmış ve 2018 yılından sonra 2019 yılında da kadavra donör çıkarımında Türkiye Birincisi olmuştur. 
İlimiz Bandırma Devlet Hastanesi 2015, 2016, 2017 yıllarında Beyin Ölümü Tespiti ve Kadavra Donör çıkarımında İlçe Devlet Hastaneleri arasında Türkiye Birincisi olmuştur. 
Yine 2019 yılında bu güne kadar ilimizde 4718 organ bağış senedi düzenlenmiş olup, Balıkesir Devlet Hastanesi düzenlemiş olduğu 3669 organ bağış senedi ile Türkiye Birinciliğini korumaktadır.
Organ bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden organ naklinin arttırılması için toplumun bilinçlenmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapmak zorunlu hale gelmiştir. Organ bağışı ve nakillerinin yapılabilmesi için, toplum bu konuda bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirmede sağlık çalışanlarına büyük bir görev düşmektedir. Organ nakli konusunda büyük gelişmelere neden olan en önemli aşamalardan biri kuşkusuz organ bağışıdır. Organ bağışı; kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. İlimiz genelinde bulunan tüm hastanelerde Organ Bağış Birimleri bulunmakta olup organ bağışı yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız bu hastanelere ayrıca İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine giderek organ bağışında bulunabilirler. Organ Nakil Koordinatörlerimiz tarafından gerek kurulan stantlarla gerekse yapılan eğitimlerle organ bağışı hakkında bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda 2018 yılında ilimizde 4556 kişiye organ bağış senedi düzenlenmiştir. Balıkesir Devlet Hastanesi 2018 yılında düzenlemiş olduğu 3503 organ bağış senedi ile Türkiye Birincisi olmuştur. 
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışı ve organ nakli sayılarının artırılması öncelikli hedefimiz olup, yaşam umudunu kaybetmekte olan binlerce hastamız için yeni umut pencereleri açmak üzere tüm halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Son olarak, ilimizin bu başarıya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Dr. Fevzi YAVUZYILMAZ 
Balıkesir İl Sağlık Müdürü

 • IMG-20191105-WA0009.jpg
 • IMG-20191105-WA0010.jpg
 • IMG-20191105-WA0011.jpg
 • IMG-20191105-WA0012.jpg
 • IMG-20191105-WA0013.jpg
 • IMG-20191105-WA0014.jpg
 • IMG-20191105-WA0015.jpg
 • IMG-20191105-WA0016.jpg
 • IMG-20191105-WA0017.jpg
 • IMG-20191105-WA0018.jpg
 • IMG-20191105-WA0019.jpg
 • IMG-20191105-WA0020.jpg
 • IMG-20191105-WA0021.jpg
 • IMG-20191105-WA0022.jpg