2021 -2022 Öğretim Yılı Staj Başvurusunda Bulunan Öğrenciler İçin Duyuru!!!
29 Aralık 2021

Staj Başvurusunda bulunan öğrencilerden istenen belgeler.

  1. Okulun sözleşmesi veya yoksa Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Staj Sözleşmesi 2 nüsha (mühürlü olmalı) tıklayınız
  2. Zorunlu staj başvuru formu (2 nüsha)
  3. İşe giriş periyodik muayene formu
  4. İş sağlığı güvenliği sertifikası (16 saatlik). Okulda dersini almış ise transkript geçerli
  5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  6. Öğrenciye ait IBAN No.
  7. Covid- Onam formu
  8. Bilgi Gizliliği Formu
  9. Muvafakatname.docx (ATT ve PAREMEDİK Bölümü İçin)