Sağlık, Acil Sağlık Ve İlaç-Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı
12 Ağustos 2021

 • Başkan Yardımcılığı 1
  • Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
  • İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği
  • Tıbbi Cihaz Birimi ve Eczacılık birimi
  • Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
  • SAKOM Birimi
 • Başkan Yardımcılığı 2
  • Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi
  • Sağlık Hizmetleri Birimi
  • Kamu Sağlık Tesisleri Birimi
  • Özel Hastaneler Birimi