İLİMİZDEKİ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA 2019 YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA/YAZ STAJI YAPMAK İÇİN TALEPTE BULUNAN VE BAŞVURUSU KABUL EDİLEN/İLİMİZDE İKAMET EDEN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE
11 Nisan 2019

İlimizdeki Sağlık kurum ve kuruluşlarında zorunlu mesleki uygulama/yaz stajı yapmak için talepte bulunan, başvurusu kabul edilen ve ilimizde ikamet eden yükseköğrenim öğrencilerinin yapması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1- Linkimizde yer alan Mesleki Uygulama/Staj Sözleşmesi iki nüsha olarak doldurularak önce öğrencilerin kendi okul yöneticilerine onaylatılması, öğrenci tarafından imzalanması veya 18 yaşından küçük ise velisine imzalatılıp müdürlüğümüze müracat edilmesi (Öğrencinin okuluna ait staj sözleşmesi kabul edilmeyecektir.)

2-Sözleşmede öğrenciye ait IBAN numarası mutlaka yazılmalıdır ve ek belge olarak geçen aşağıdaki formların tamamlanarak sözleşmeye eklenmesi

-Hastanelerde ve Acil Yardım İstasyonlarında yapılacak mesleki uygulamalar için en az 16 saatlik,  Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri, Verem Savaş Dispanserleri, İSGB, AÇS/AP, KETEM'ler yapılacak mesleki uygulamalar için en az 12 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifika fotokopisi

-İş Yeri Hekimlerinden alınacak İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu (Staj yapılacak yerin belirtilerek " ilgili birimde staj yapması uygundur " ifadesi ile imzalanması)

3- Öğrenciye ait nüfus cüzdan fotokopisi

4-İlimizdeki 112 Acil Yardım İstasyonları, Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri, Verem Savaş Dispanserleri,Aile Sağlığı Merkezleri, İSGB, AÇS/AP, KETEM'ler ve Entegre İlçe Hastanelerinde yapılacak mesleki uygulamalar/stajlar için İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimine, ve İlimizdeki kamu hastanelerinde yapılacak uygulamalar/stajlar için ise ilgili hastane yönetimine başvuru yapılacaktır.

* 2019 Yaz Dönemi Stajları için kontejanlarımız dolmuştur. Yukarıdaki açıklamalar ön kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Staj Sözleşmesi İçin Tıklayınız...