T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

AH-ASE’lere Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Başlamıştır. Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2018

Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının bilgilerinin güncelliğinin ve mesleki gelişimlerinin sürekliliğinin sağlanması için hizmet içi eğitimler bir gerekliliktir. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aile Hekimliği 2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı doğrultusunda; ilimizde görevli tüm Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarına Bulaşıcı Hastalıklar İhbar Bildirim Sistemleri, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların Sürveyansı ve Tüberküloz konularında Mayıs ayı boyunca farklı tarihlerde Dr. Serdar ÜNAL tarafından eğitimler düzenlenmektedir. Hizmet içi eğitimler 2018 yılı içerisinde farklı konularda düzenlenmeye devam edecektir.

  • ah02.JPG
  • ah03.JPG
  • ah06.JPG
  • ah05.JPG
  • ah04.JPG
  • ah08.JPG
  • ah07.JPG
  • ah01.jpg


Paylaş