T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

Başkanlıklar/Birimler Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019

Başkanlıklar/Birimler


vBalıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

ØPersonel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı

§  BAŞKAN YARDIMCILIĞI 1

·         İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi

·         Maaş, Döner Sermaye ve Yolluk Birimi

·         Yatırımlar Birimi

·         2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı

·         Merkezi Satınalma Birimi

·         Sözleşme Sonrası İşlemler Birimi

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi

·         İdari Hizmetler Birimi

¨       Evrak Kayıt Birimi

·         Bütçe, Tahakkuk ve Ödenek Planlama Birimi

·         Taşınır / İl Konsolide Birimi

·         İç Kontrol Birimi

·         Aile Hekimliği Kira Sözleşme Birimi

§  BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2

·         Disiplin Birimi

·         Özlük Birimi

·         Personel Planlama Birimi

·         Atama Birimi

·         Eğitim – ARGE Birimi

ØSağlık, Acil Sağlık Ve İlaç-Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı

§  Başkan Yardımcılığı 1

·         Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

¨       İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği

·         Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Birimi

·         Sağlığın Geliştirilmesi Birimi

·         Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

·         Kalite Birimi

·         Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi

·         Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Birimi

·         Özel Yataklı Birimi

·         Sağlık Meslekleri Birimi

·         Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü Birimi

§  Başkan Yardımcılığı 2

·         Eczacılık, Biyomedikal ve Tıbbi Cihaz Birimi

·         Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi

·         Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

ØHalk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

§  Halk Sağlığı Laboratuvarı

§  Başkan Yardımcılığı 1

·         Çalışan Sağlığı Birimi

·         Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi

·         Toplum Sağlığı Birimi

·         Çevre Sağlığı Birimi

·         Göç Sağlığı Birimi

·         Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi

·         Ruh Sağlığı Birimi

·         Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi

§  Başkan Yardımcılığı 2

·         Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

·         Aile Hekimliği Birimi

·         İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi

·         Aşı Programları Birimi

·         Tüberküloz Birimi

·         Kanser Birimi

·         Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

ØKamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

§  Başkan Yardımcılığı 1

·         Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi

·         Hastane Hizmetleri Birimi 1

·         Hastane Hizmetleri Birimi 2

·         Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

·         Atık ve Çevre Yönetimi Birimi

·         Performans Değerlendirme ve Verimlilik Birimi

§  Başkan Yardımcılığı 2

·         Kamu Hastaneleri Hizmetleri Mali Hizmetleri Birimi

·         Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimi

·         Hasta ve Çalışan Hakları Birimi

·         İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi

·         Finansal Analiz ve Faturalandırma Birimi

Ø  Basın ve İletişim Birimi

Ø  Cimer Birimi

Ø  Sabim Birimi

Ø  Sivil Savunma ve Seferberlik Birimi

Ø  Hukuk Hizmetleri Birimi

Ø  Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar Birimi

 

 

Paylaş