Başkanlıklar/Birimler Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020

Başkanlıklar/Birimler


vBalıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

ØPersonel Hizmetleri Başkanlığı

§  BAŞKAN YARDIMCILIĞI 1

·         Atama Birimi

·        Özlük Birimi

·        Disiplin Birimi

·        Eğitim – ARGE Birimi

ØDestek Hizmetleri Başkanlığı

§  BAŞKAN YARDIMCILIĞI 1

·       Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi

·        İdari Hizmetler Birimi

·       Mali Hizmetler Birimi

§  BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2

        

ØSağlık, Acil Sağlık Ve İlaç-Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı

§  Başkan Yardımcılığı 1

·         Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

¨       İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği

·         Tıbbi Cihaz Birimi ve Eczacılık birimi

·         Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

·         SAKOM Birimi

§  Başkan Yardımcılığı 2

·         Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi

·         Sağlık Hizmetleri Birimi

·        Kamu Sağlık Tesisleri Birimi

·         Özel Hastaneler Birimi

ØHalk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

§  Başkan Yardımcılığı 1

·         Toplum Sağlığı Birimi

·         Çevre Sağlığı Birimi

·         Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi

§  Başkan Yardımcılığı 2

·         Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

·         Aile Hekimliği Birimi

·         İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi

·         Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

ØKamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

§  Başkan Yardımcılığı 1

·         Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi

·         Hastane Hizmetleri Birimi

·         İstatistik – Analiz Raporlama Birimi

·         Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

·         Atık ve Çevre Yönetimi Birimi

·         Performans Değerlendirme ve Verimlilik Birimi

Ø  Hukuk ve Muhakemat Birim

Ø  Sivil Savunma ve Seferberlik Birimi

Ø  Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi

Ø  İl Kalite Koordinatörlüğü

Ø  Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

 

Paylaş