Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü

Güncelleme Tarihi: 29/11/2017
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI
ULUSLARARASI  MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ          Şiddet sağlıklı bir toplum oluşmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Kadına yönelik şiddet, kadının fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine, acı çekmesine neden olan, onurunu zedeleyen, temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını engelleyerek, kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesine yol açan bir eylemdir.

         Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri sadece kadının sorunu olmayıp, toplumun en önemli sorunlarından biridir. Bu önemli sorun her gün gündemde olması gereken bir konu olmakla beraber 1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edilmiştir. 2017 yılında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) desteği ve koordinasyonu, Birleşmiş Milletler kuruluşlarının katkılarıyla “Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için BİRLEŞİN” kampanyası başlatılmıştır.

         Kadına yönelik şiddet sorununun çözümü için, engelleyici çalışmaların yapılması ve kadın kuruluşlarının deneyimlerinden ve çözüm önerilerinden yararlanılması önemlidir. Ayrıca kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalışmalar yürütülmelidir.

         2011 yılından bu yana sürekli bir artış içerisinde olan kadın cinayetlerinin ortadan kaldırılması için "şiddete sıfır tolerans" yaklaşımı ile kararlı politikalar izlenmeli ve kalıcı çözüm yolları aranmalıdır. Bu da ancak toplumun tüm üyelerinin ortak çalışması ile sağlanabilir. Toplumdaki  her bireyin ve her kurumun şiddeti önlemede sorumluluk alması ve eş güdüm içinde hareket etmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki aile hekimlerimiz, acil servisler ve ilgili uzman hekimlerimizin şiddeti teşhis etmekte, tıbbi bakım, tedavi sağlamakta ve aynı zamanda mağdurun faydalanabileceği diğer hizmetler için yönlendirme yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra kadına yönelik şiddet olgularında başvuru yapılan sağlık kurumlarındaki psikologlarımız tarafından risk değerlendirmesi yapılmakta ve mağdur olan kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

         Bir toplumun gelişmişlik düzeyi toplumdaki şiddet olaylarının sıklığından mutlaka etkilenmektedir. Gelişmiş ve huzur dolu bir toplumun parçası olabilmek için toplumumuzu şiddetin her türlüsüne karşı durmaya, mücadele etmeye ve işbirliğine davet ediyorum.
                                                                                                   
Uzm. Dr. Necati KELEMENÇE
Balıkesir İl Sağlık Müdürü