Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hukuk Bürosu

Güncelleme Tarihi: 16/01/2018


HUKUK BÜROSU

1-Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş
ve işlemleri yürütmek ve bu konularla ilgili yazışma yapmak

2-Hukuki konularda görüş bildirmek

3-Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında
alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak

4-İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak

5-Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak

6-Hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak

7-Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak

8-İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak