Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 16/01/2018

İNSAN KAYNAKLARI

 

1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

3. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,

4. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

DİSİPLİN BİRİMİ


1- Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,

2- 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3- İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,

4- Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,

5- Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,

6- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.